Početna > Konkursi > Konkurs za prijem radova za 9. Međunarodni salona stripa 2011.

Konkurs za prijem radova za 9. Međunarodni salona stripa 2011.

31 Maja 2011.

Propozicije za učesnike:
•    Pravo učešća imaju autori svih uzrasta
•    Kandidat, prevashodno, rad na konkurs šalje poštom ali će biti prihvaćeni i radovi koje kandidati lično donesu.
•    Rad može biti delo jednog ili više autora
•    Kandidat može podneti samo jedan rad u originalu ili dobroj kopiji, obima od 1 do 4 table  (poželjan A3 ili A4 format)
•    Odabir teme, žanra i autorski pristup, potpuno su slobodni
•    Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat…)
•    Tekst u stripu mora biti na jednom od jezika naroda ex-jugoslovenskih republika ili engleskom jeziku.
•    Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS ZA 9. MEĐUNARODNI SALON STRIPA (priložena ispod) koja se može preuzeti sa http://www.skc.org.rs ili dobiti u SKC-u pri predavanju radova na konkurs.
•    Svaku tablu rada na poleđini označiti brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)

Napomena: Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje

• Žiri će pristigle radove selektovati za veliku izložbu i zvanične  nagrade Salona.

Nagrade:
• GRAND PRI SALONA /uključuje novčani iznos od 1.000 eura /
• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika
•    Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika
•    Nagrada za najbolji scenario (ideju)
•    Nagrada za najbolji  crtež
•    Specijalna nagrada žirija za inovaciju

Takmičari do 15 godina starosti:

•    MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)
•    Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju
•    Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz
•    Specijalna nagrada žirija za najmlađeg učesnika

•    Nagrade prijatelja i sponzora salona

Adresa za slanje radova:
SKC, Srećna Galerija
MEĐUNARODNI SALON STRIPA
Kralja Milana 48
11 000 Beograd, Srbija

Dodatne informacije:    www.skc.org.rs
e-mail: srecnagalerija@skc.rs
tel: 011/ 360 20 44

9. M E Đ U N A R O D N I  S A L O N   S T R I P A
29.09 – 02. 10. 2011. Srećna Galerija,  S K C  B E O G R A D

PRIJAVA_na_konkurs_za_Salon_Stripa_2011

Kategorije:Konkursi
%d blogeri kao ovaj: